افتتاح 30واحد از 110 واحد خوابگاه تحصیلات تکمیلی دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی همدان با همت بنیاد شاد روان حاج محمد علی فرشچیان