لوگو

Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

ارکان و تشکیلات

  • توسط مدیر
  • 7 بهمن, 1400
  • 260 نمایش

مجمع خیرین سلامت بعنوان یک سازمان مردم نهاد می باشد و کلیه فعالیت های آن غیر سیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، فعالیت می نماید و مطابق اساسنامه مربوطه اداره می شود.

ستاد اصلی مجمع خیرین سلامت کشور در تهران بوده و تمامی استان ها و تعدادی از شهرستان ها که دارای دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی می باشند، شعبه اصلی داشته و دربرخی از شهرستان های فاقد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی دارای دفتر نمایندگی می باشد.

ارکان محدوده فعالیت مجمع خیرین سلامت کشور درسطح ملی :

  • مجمع عمومی، متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل  می گردد.
  • هیئت مدیره : نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه مربوطه قرار دارد ، هیئت مدیره متشکل از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد و برای مدت 2 سال انتخاب می شود.

انتخاب مجدد اعضای این هیئت برای دوره های بعدی بلا مانع است.

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که ازطرف هیئت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد فعالیت    می نماید.

درحال حاضر دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور آقای دکتر حسینعلی شهریاری می باشند که به عنوان مشاور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور فعالیت می نمایند.

در مجمع خیرین سلامت استان همدان  آقای دکتر محمد صادق صبا به عنوان مدیرعامل مجمع فعالیت می نمایند.