لوگو

Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

آرمان ها

  • توسط مدیر
  • 7 بهمن, 1400
  • 91 نمایش

آرمان های مجمع خیرین سلامت استان همدان در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته و در بردارنده مجموعه ای از اهداف، استراتژی ، سیاست ها و سازکارهایی می باشد که با دیدگاه های اسلامی و انسانی، رفع نیاز ها و محرومیت های بهداشتی و سلامتی جامعه را با تعامل، تعاون و همیاری مردم نیکوکار مرتفع می سازد و جایگاه این موسسه مردم نهاد را در ایجاد توازن اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، امنیتی و اخلاقی تبیین می نماید.