لوگو

Are you need IT Support Engineer? Free Consultant

اهداف موسسه

  • توسط مدیر
  • 7 بهمن, 1400
  • 124 نمایش

مجمع خیرین استان همدان با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و سازماندهی خیرین سلامت استان همدان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها، مشارکت های مردمی و هدایت کمک ها به اولویت های استانی در حوزه سلامت تشکیل گردیده است.

اهم وظایف مجمع خیرین سلامت استان همدان عبارت است از :

1- احداث، تکمیل، ترمیم، تجهیز و همیاری در امور مراکز بهداشتی و درمانی استان همدان که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

2- همیاری در اداره و توسعه برنامه های مراکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- کنترل و نظارت لازم بر فعالیتها، طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه سلامت از لحاظ کیفی و کمی به منظور حسن اجرای وظایف و ماموریت های محوله.

4- تلاش در جهت شناسایی مناطق محروم استان در زمینه های بهداشتی درمانی و اهتمام در جهت رفع آنها پس از تصویب مراجع ذیربط.

5- تلاش در جهت شناسایی و برقراری ارتباط نظام مند با پزشکان خیر و موسسات خیر بهداشتی، درمانی و دارویی به منظور تعامل و بهره گیری از توان و ظرفیت آنها و مشارکت آنان در زمینه امور بهداشتی، درمانی در راستای تحقق اهداف مجمع.

6- تلاش در جهت احیاء و توسعه فرهنگ و سنت اسلامی احسان و نیکوکاری و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در حوزه سلامت و درمان.

7- تلاش در جهت شناسایی خیرین داخل و خارج از استان و بهره گیری از توان بالقوه آنان و تشکیل بانک اطلاعاتی خیرین

8-همياري درامور مدد كاري