درباره ما

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

تاریخچه

تاریخچه: درپی دیدار وزیرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ورؤسای محترم کمیسیون بهداشت ودرمان وامور اجتماعی مجلس شورای اسلامی وجمعی ازخیرین استان فارس با رهبر معظم انقلاب اسلامی درآبان ماه

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

ارکان و تشکیلات

مجمع خیرین سلامت بعنوان یک سازمان مردم نهاد می باشد و کلیه فعالیت های آن غیر سیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

اهداف موسسه

مجمع خیرین استان همدان با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و سازماندهی خیرین سلامت استان همدان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها، مشارکت های مردمی و

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

تفسیر آرم

تفسیر آرم مجمع خیرین سلامت کشور: اصل حاکم در طراحی : سفارش دهنده و صاحب معنوی اثر هنری در قبول یا رد طرح و انتخاب طرح نمونه از میان طرح

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

سیاست های کلی

دین مقدس اسلام به عنوان مکتبی اجتماعی و انسان ساز، اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه به سوی تعالی شناخته است و باورهای

 • 7 بهمن, 1400
 • مدیر

آرمان ها

آرمان های مجمع خیرین سلامت استان همدان در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته و در بردارنده مجموعه ای از اهداف، استراتژی ، سیاست ها